Logoen til Unge Arrangører. Kantlinjer av silhuetten av en gruppe ungdommer i vester som står samlet i en gjeng. Sort bakgrunn. Over motivet står teksten "Unge Arrangører Gjerdrum" i grønn skrift.

For ungdom. Av ungdom.

Unge arrangører er en gruppe ungdom som jobber frivillig i Gjerdrum kommune for å igangsette aktiviteter og arrangementer for ungdom i bygda. Gjennom året samarbeider arrangørene med de ansatte i kommunen og med lag og foreninger i bygda. Arrangørene er en uavhengig gruppe, men har tilknytning til kulturavdelingen og får støtte til gjennomføring av ulike tiltak. Gruppa har en egen kontaktperson som kan veilede og backe gruppa, og som har ansvar for kommunens del av arrangementer som skjer i samarbeid med kulturhuset eller kommunen.

Hvem bestemmer, egentlig?

I Ung Fritid skjer all aktivitet og utvikling av tilbud med stor grad av medvirkning fra målgruppen. Unge arrangører er, sammen med styret i fritidsklubben og Ungdomsrådet, en gruppe som aktivt deltar i utarbeidelse av årshjul, programmering på kulturhuset og å forme tilbudene til ungdom i bygda. Mange av arrangørene har mange års erfaring med å delta på fritidsklubb, være med på UKM, og deltagere i både aktiviter og arrangementer. For de ansatte i kommunen er det et prinsipp at all aktivitet og utvikling skal være i tråd med ungdommenes ønsker. Det betyr selvsagt ikke at vi får til alt man ønsker seg, men av og til kommer vi kanskje nærme! Vi har ofte søkt tilskuddsmidler for å gjennomføre ting som koster en del penger, ettersom kommunen selv ikke har økonomi til å betale for slike ting på det vanlige budsjettet sitt.

Det er kontaktpersonen i kommunen som er ansvarlig når det skal gjennomføres større aktiviteter, og det er dermed kontaktpersonens ansvar at man følger alle lover og regler, at forsikringer er i orden, og at f.eks. brannvesen og politi varsles. Det er også kommunen som står for påmeldinger og kommunikasjon med deltagere og foreldre.

Hvorfor gidder ungdommer å jobbe frivillig?

Det lurer mange på. Da er svaret enkelt:
Fordi det er så utrolig gøy!

Og fordi man selv får bestemme hva som skal skje for ungdom i bygda. Og fordi arrangørgruppa også blir en ekstra vennegjeng, som har det hyggelig, krangler, feirer, ler, jobber, shower og tar vare på hverandre. Alle får engasjere seg i det de liker best. Noen er på scenen, noen trives best backstage, noen liker å planlegge og evaluere, noen liker teknikken… Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan bidra med. Og det er kanskje nøkkelen til nettopp gleden? Selv om alle er med å rigge og rydde, kan man bruke mest tid på det man selv føler man får til, der man kan lære mer om noe man er interessert i, eller det som rett og slett er mest gøy.

Organisering

Unge arrangører har et styre, som kan ta beslutninger når man ikke trenger eller har mulighet til å samle hele gruppa. Ellers skjer mye av kommunikasjonen på sosiale medier, og møter kan gjennomføres både digitalt og fysisk. Møtene innkalles etter behov, som regel et par møter før et arrangement, og et evalueringsmøte etterpå. I dag består styret av leder, økonomiansvarlig, nestleder og styremedlemmer. I tillegg fordeles PR-ansvar, HMS-ansvarlig, backstage/artistansvarlig, teknisk ansvarlig og andre oppgaver etter behov.

Sort plakat med overskriften "styret:" 5 bilder ligger under overskriften. Navn og tittel under hvert bilde: Sekretær Ragnhild Fagerli Næss, Leder Hedda Barbøl, Økonomiansvarlig Marit Kogstad, Styremedlem Ovidia Phil og styremedlem Thea Wikien-Stene.

Hva er det egentlig man gjør?

Svaret er egentlig alt som må gjøres i forbindelse med et arrangement. Planlegge, booke artister, skaffe frivillige voksne, markedsføre, rigge scene, handle, ta imot artister eller kursholdere, lage regler og infoskriv, gjennomføre billettkontroller og ta imot publikum.

Typiske ting UA gjennomfører:

  • LAN
  • Neonparty
  • UKM
  • Ungdomsfestival
  • Klubbscenen

Planer for 2023:

20.januar: Neonparty
Blacklight, musikk, kiosk, neonmaling, glowsticks, blackminton og…. NEONKONFETTI 🤩
18.-19.februar: LAN
24t med gaming, dataspill, konkurranser, lounge, bordtennis, kino og bare fine folk!
18.mars: UKM
Ung kultur møtes er i gang igjen, hurra!
09.juni: Ungdomsfestival
Artister, konkurranser og festivalstemning!

Følg UA på insta: @ua.gjerdrum

Logoen til Unge Arrangører. Logoen består at teksten "Unge Arrangører Gjerdrum" der bokstavene U, A og G er uthevet og danner en diagonal linje.
Bildet viser ungdommene i unge arrangører som står oppstilt med refleksvester rundt artisten Ramon etter gjennomført ungdomskonsert.
Bildet viser ungdommene i unge arrangører som står oppstilt på scenen med festival t-skjorter rundt artisten og bandet Bølgen etter gjennomført ungdomskonsert.