7 ungdommer samlet i en gjeng som smiler og har ulike posisjoner. Bildet er kantet av fargede elementer med teksten "Klubbstyret 2022/2023 og logoen til klubben.

#KlubbenGjerdrum

Siste åpningsdag for #klubben er:
Mellomtrinnet: Torsdag 14. desember 2023
Ungdom: Fredag 22.desember 2023

Alle møteplasser åpner i uke 2 med vanlige åpningstider.

#klubben Gjerdrum ligger på Juventa, på Gjerdrum ungdomskole. Det er tilbud for elever på mellomtrinnet på torsdager og for ungdom på fredager.

Junior
Torsdager 18:00 – 21:00

Juniorklubben
Juniorklubben er åpen for elever i 5. klasse – 7. klasse.
Vi ønsker at de som går i 4. klasse skal få mulighet til å bli kjent med klubben på vei inn i nytt skoleår, og vil derfor åpne for 4.trinn fra påske og frem til sommerferien.

Litt info til foreldre:

Når barna er på #klubben får de lov til å gå ut, men de får beskjed om å oppholde seg på skolens område. Barn som oppholder seg utendørs kan være uten oppsyn, da klubben ikke har bemanning som kan følge med ut. Gjør gjerne avtale med barnet hjemme om de får lov til å forlate lokalene. Det er hyggelig når foreldre tar kontakt med de ansatte og/eller kommer inn for å hilse. Opplys oss gjerne dersom det har oppstått situasjoner på skolen/fritidsaktiviteter som kan være relevant for oss å vite om (konflikter etc.). Det hender at vi tar kontakt med foreldre. Det skjer gjerne dersom det er oppstått utfordrende situasjoner eller uforutsette hendelser på klubben. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på klubbreglene vil også foresatte kunne bli kontaktet. Ta gjerne kontakt med oss også, dersom det er ting vi burde vite om.

Klubbreglene for juniorklubb lyder slik:

Slik skal vi ha det på juniorklubb: 

 • I klubbtiden oppholder vi oss på skoleområdet (Gjerdrum ungdomsskole)
 • Det er ikke lov å gå på butikken når du er på klubb
 • Vi tar vare på tingene til klubben
 • På klubben snakker vi pent til hverandre
 • Alle følger beskjeder fra de ansatte på klubben
 • Alle er med å rydde
 • Sko og jakker tas av og settes pent i gangen når en kommer inn

Det er nulltoleranse for all bruk av rusmidler og uakseptabel oppførsel som mobbing, trakassering, hatprat, vold eller hærverk. Foresatte kan bli kontaktet dersom det oppstår situasjoner der barn spolerer opplegg eller ved alvorlig/gjentatt regelbrudd.

Senior
Fredag 19:00 – 23:30.

Slik skal vi ha det på #klubben: 

 • Alle er velkommen på #klubben!
 • Sko tas av i gangen før man går inn    
 • Vi tar vare på tingene til #klubben
 • På #klubben snakker vi pent til hverandre
 • Alle inkluderes i aktiviteter
 • Alle følger beskjeder fra de ansatte på klubben
 • Alle er med å rydde

Det er nulltoleranse for all bruk av rusmidler og uakseptabel oppførsel som mobbing, trakassering, hatprat, vold eller hærverk.

Ved brudd på reglene:

Foresatte kan bli kontaktet dersom det oppstår situasjoner der ungdom spolerer opplegg, bryter reglene eller ikke forholder seg til beskjeder fra de ansatte. Ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd kan klubbmedlemmet bli utestengt fra klubben resten av den aktuelle kvelden, eller i en tidsbestemt periode. Når det forekommer en mistanke om bruk av rusmidler eller annen bekymring, plikter medarbeider å ta en fortrolig samtale med den aktuelle og kontakte medlemmets foresatte.

Klubbstyret

På #klubbenGjerdrum skal ungdommene ha mulighet til medvirkning. Derfor har klubben et eget styre bestående av ungdommer som bruker tilbudet. Klubbstyret skal legge føringene for aktiviteter, medvirke ved utarbeiding av halvtårsplan, søknader om tilskudd til ulike ting, innhold i klubbtiden, regler for klubben og selv kunne igangsette prosjekter og utvikling. Her er den fine gjengen som danner styret i #klubbenGjerdrum 2022/2023:

Plakat viser bilde av ungdommene i klubbstyret stående i en gruppe. Under er tekstfelt med bilde, navn og rollefordeling for de 7 ungdommene i klubbstyret