Kulturskoleelev på visuell kunst tegner en ulv

Kulturskolen

Kommunens ressurssenter for kulturopplæring av barn og unge.

Målet vårt er å gi flest mulig et bra undervisningstilbud i ulike kunstfag. Vi ønsker også at elever med ekstra gode evner i sitt fag skal få mulighet til å utvikle dette talentet videre.

Undervisningen foregår på Gjerdrum kulturhus, Gjerdrum barneskole og Veståsen barneskole. Vi tilbyr undervisning i musikk, dans, teater og visuell kunst. Vi samarbeider med andre profesjonelle aktører, kultur- og grunnskoler, institusjoner og frivilligheten for å gi barn og unge et best mulig undervisningstilbud.

Undervisningen følger skoleruta.