Ferie - fritid - GJERDRUM!

Det er mange aktiviteter og ting å finne på i Gjerdrum, uansett om du liker å være inne, ute, aktiv, kreativ eller bare henge!

Ferieaktivteter: “Jeg fant, jeg fant…” og “Ung sommer”

I skolens ferier, med unntak av påskeferie, arrangeres det aktiviteter for barn og unge i Gjerdrum. Aktivitetene er et samarbeid mellom lag, foreninger, lokale aktører og kommunen. Tilbudet er som hovedregel gratis og er støttet av Ressursnettverk for Barn og Unge i Gjerdrum og Bufdir.

Målet er å bidra til at barn og unge kommer i aktivitet med noe de synes er gøy, og gi gode opplevelser til alle i målgruppen.

Programmet varierer fra år til mer, men spenner over:

  • Drama, teater, musikk, band
  • Idrett og fysisk aktivitet
  • Kunst, håndverk, kreativitet
  • Natur, friluft og dyr
  • Fysikk, kjemi og forskning
  • Data, gaming, redigering, foto, film, streaming

Har du ønsker om aktiviteter, eller forslag til noe du tenker at unge i Gjerdrum ønsker seg? Send oss melding her!

Gjerdrum har også et rikt tilbud av ulike lag og foreninger som lager aktiviteter for barn og unge.
I 2022 ble det etablert en foreningsportal for lag og foreninger i Gjerdrum. Her finner du oppdatert informasjon om de ulike organisasjonene:

Til foreningsportalen