Dji 0194 (2)

Kulturhuset

Gjerdrum kulturhus ble etablert i 1994, og er bygd i flere omganger på dugnad med mål om et rikere kultur- og foreningsliv i Gjerdrum. Siden 2017 har Gjerdrum kommune eid og drevet huset.