Kulturhuset
Alle med kuttet workshop 22.sept kl 18 201

Gjerdrum kommune har et bredt fritids- og kulturtilbud for barn og unge. Vi jobber etter målsetningen om at alle skal med.
Du kan også finne oss på Facebook.