Kulturhuset

Rådet består av følgende personer som er valgt inn for perioden 2019-2021:

Daniel Meyer Mohammadi – leder – representerer elevrådet ved Gjerdrum ungdomsskole
Agnieszka Szczepaniak – nestleder – representerer seg selv
Oda Helene Jørgensen Amlie – medlem – representerer seg selv
Amund Glad Østensen – medlem – representerer seg selv
Niaz Smedstad – medlem – representerer Gjerdrum IL
Oskar Hellesø-Knutsen – medlem – representerer seg selv
Hedda Amundsen Barbøl – medlem – representerer Gjerdrum fritidsklubb
Ingvild Evang Sveen – medlem – representerer Gjerdrum kulturskole

Deres oppgave er å gi råd til kommunen i alle spørsmål som omhandler ungdom og hva de mener er best for ungdommen i bygda vår. De skal få behandle og uttale seg om politiske saker som; kultur og fritidstilbud, bygge – og plansaker, skole, helsetilbud, miljøsaker og kommunens budsjett og økonomi.

Les mer om ungdomsrådet i Gjerdrum her.