Ungdomsråd

Rådet består av følgende personer som er valgt inn for perioden 2022-2023:

  • Daniel Meyer Mohammadi leder
  • Hedda Barbøl nestleder
  • Alva Kjærstad medlem
  • Eimund Oserud Bentzen medlem
  • Hanna Andreassen medlem
  • Jonas Høyem medlem
  • Thea Wiken-Stene medlem
  • Tiril Dahl Gulichsen medlem

Deres oppgave er å gi råd til kommunen i alle spørsmål som omhandler ungdom og hva de mener er best for ungdommen i bygda vår. De skal få behandle og uttale seg om politiske saker som; kultur og fritidstilbud, bygge – og plansaker, skole, helsetilbud, miljøsaker og kommunens budsjett og økonomi.

Les mer om ungdomsrådet i Gjerdrum her.