Oct 28 gjerdrum skole (156)

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal være med og skape gode møteplasser i nærmiljøet.

Frivilligsentralen skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp. Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner. Frivilligsentralen er en selvstendig enhet som bygger på engasjement og motivasjon.

Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljøet bedre – ta kontakt med oss! Vi trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.