Kulturhuset

Gjerdrum kulturhus tilbyr utleie av lokaler til private selskaper, foreningsmøter og ulike kulturarrangementer. Vi kan også tilby utleie til kommersiell virksomhet til møter og konferanser.
Under ser du tilgjengelighet og våre ulike rom.