Interiør biblioteket

Meråpent bibliotek betyr at vi utvider tilbudet for deg over 18 år.

Det eneste du må gjøre, er å signere en kontrakt med oss, så oppgraderer vi lånekortet ditt til adgangskort. Aldersgrense for å få adgangskort er 18 år. Oppgraderingen er gratis og gjøres én gang mens du er innom biblioteket. Dermed har du fri adgang til biblioteket fra kl.07-21.

På meråpent bibliotek kan du:

  • ​Benytte lokalene.
  • Låne, levere, søke, hente og reservere materiale.
  • Lese og finne informasjon.
  • Gjøre lekser/studere/jobbe
  • Møte venner.
  • Bruke publikumsmaskiner.
  • Benytte trådløst nettverk.

Du kommer inn på meråpent bibliotek ved å skanne bibliotekkortet ditt og taste din vanlige PIN-kode. Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr. Når du låser deg inn, er det kun du- og ingen andre – som kan gå inn. (Foreldre/foresatte kan ta med barn de har ansvar for)

Du må forlate biblioteket før det stenger kl. 21. Det blir gitt beskjed over høyttalere før dørene stenges.

Utlån skjer ved hjelp av den selvbetjente automaten. Hvis du har fått mer enn en purring fra oss vil det ikke være mulig å bruke automaten. Du må da komme innom i betjent åpningstid og gjøre opp for deg, før du kan få lånt mer. Innlevering skjer ved at du putter materialet inn i innleveringsboksen ved skranken. Skal du hente reservert materiale finner du det i hylla ved siden av automaten.

Du kan få tilgang til meråpent bibliotek ved å signere en kontrakt og få oppgradert bibliotekkortet til adgangskort. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.

For mer informasjon om meråpent og for å signere kontrakt kom innom biblioteket i betjent åpningstid.