Lånekort og lånereglement

Gjerdrum bibliotek benytter nasjonalt lånekort. Dette kan benyttes på alle bibliotek i Norge.
Du kan bestille nasjonalt lånekort her.

Følgende opplysninger lagres i felles database ved bestilling og bruk av nasjonalt lånekort:
Navn, fødselsdato, kryptert personnummer, kjønn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, foretrukket kontaktmetode, lånernummer, PIN-kode, opplysninger om hvilke bibliotek du er tilknyttet.
Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.

Mer informasjon om personvern

 • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive
 • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes
 • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser
 • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale låneregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord
 • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall
 • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg på Nasjonalt låneregister
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotek hvor du bruker kortet
 • Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort kan du reservere deg. Gi beskjed i skranken og du vil få et lånekort som kun kan benyttes på ditt lokale bibliotek

Lånereglement

 • Folkebibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Bibliotekets tjenester er gratis
 • For å låne må du ha lånekort. Alle med fast bopel i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år får lånekort mot underskrift av foresatte
 • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på ditt kort
 • Meld fra ved tap av kort og ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Lån kan vanligvis fornyes etter avtale med biblioteket
 • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyr etter vedtatte satser. Etter at siste purring er sendt regner vi materialet som tapt og sender erstatningskrav. Når erstatningskrav er sendt blir lånekortet sperret inntil regningen er betalt eller mediene er innlevert
 • Bortkommet eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • For lån til institusjoner gjelder egne regler
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett