Reglement og priser

Reglement for elever i Gjerdrum kulturskole

Gjerdrum Kulturskole ønsker å legge til rette for at alle elever ved skolen skal trives, og ut fra sine personlige forutsetninger få mulighet til positiv utvikling innenfor det kulturfelt man er påmeldt i.

For at undervisningstilbudet skal fungere tilfredsstillende, og ivareta dette ønsket, har også elevene noen plikter og regler å forholde seg til:

Den som er tatt opp som elev ved kulturskolen, må binde seg for minst et halvt år.
Den som slutter ved skolen eller melder seg av gruppekurs, må si opp plassen sin skriftlig via e-post (kulturskolen@gjerdrum.kommune.no) eller via speedadmin.
Frister er 1. desember og 1. juni, og gjelder for påfølgende semester.
Eleven plikter å møte presis og godt forberedt til timen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær, skal meldes til lærer på forhånd så sant det er mulig.
Dersom et av skolens instrumenter eller skolens andre eiendeler blir påført skade, rapporteres dette til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv betale reparasjon.
Kulturskolens undervisning foregår rundt om på de ulike skolene og kulturhuset. Elevene forplikter seg til å forholde seg til de regler som gjelder ved de ulike undervisningsstedene.
Eleven kan sies opp ved:

  1. gjentatt ugyldig fravær
  2. manglende interesse
  3. dårlig oppførsel

Priser

Fra 1. januar 2023 er priser i kulturskolen:

  • Instrumentopplæring – pris per semester (1/2 år): 2640,-
  • Grupper – pris per semester (1/2 år): 1700,-
  • Materialkostnad for kurs i visuell kunst – pris per semester (1/2 år): 340,-
  • Instrumentleie – pris per semester (1/2 år): 340,-

Prisene revideres hvert år av kommunestyret ifm revisjon av kommunens avgiftsregulativ.