Fagtilbud

Gjerdrum kulturskole har undervisning innenfor en rekke ulike fag. Undervisningen følger skoleruten, og er i hovedsak lokalisert på Gjerdrum kulturhus og gamle Gjerdrum ungdomsskole, bak Gjerdrum barneskole.

Vi styrer etter rammeplanen for kulturskoler i Norge:
2016 Rammeplan kulturskolen