Fagtilbud

Gjerdrum kulturskole har undervisning innenfor en rekke ulike fag innen musikk, dans, teater og kunst. Undervisningen følger skoleruten, og er i hovedsak lokalisert på Gjerdrum kulturhus.

Vi styrer etter rammeplanen for kulturskoler i Norge:
2016 Rammeplan kulturskolen