Oct 10 opening (59)

Lag og foreninger - brukere av kulturhuset

Vi har mange gode samarbeidspartnere i Gjerdrum som bruker huset til øvinger og forestillinger, som leier oss til ulike møter og kurs, og leverer mat og drikke til ulike arrangementer.

Det er mange som bruker kulturhuset, disse inkluderer blant andre:
Ask Billiard Club (idrett)
Gjerdrum Amatørteater (revy og teater)
Gjerdrum Bygdekvinnelag (ideelle lag og foreninger)
Gjerdrum Bygderevy (revy og teater)
Gjerdrum Historielag (lokal historie)
Gjerdrum Musikklag (korps)
Gjerdrum Rock Club (musikk)
Gjerdrum Sjakklubb (idrett)
Gjerdrum Skolekorps (korps)
Happydance Gjerdrum Danseklub (dans)
Frisklivssentralen
LHL Nannestad og Gjerdrum (ideelle lag og foreninger)
Lions Club Gjerdrum (ideelle lag og foreninger)
Mandskoret Gjerikara (kor)
The Sparkling Sisters (kor)
Vræl (kor)

En fullstendig oversikt over lag og foreninger i Gjerdrum finner du her