Img 3681

Teknisk informasjon

Tekniske spesifikasjoner Høyenhall

Kapasitet: 190 i utrekkbart amfi / 300 stående med oppbygd scene.
Mål rom/scene: 15×22×8,5m / 15×11×8,5m.

Lydanlegg: 2 stk 3xCODA Audio N-APS Ultra Compact Array hengt fra tak foran proscenium med 2 x CODA Audio U4 High Output Sub på bakke. Forsterker CODA Audio Linus12-C DSP befinner seg i nærhet av mikseposisjon.
Lydmikser: Allen Heath QU 24
Monitoring: Martin F12+ med forsterker QSC PLX3102.

Lysanlegg: 
4 x Chauvet Ovation 190 ww, 7x Chauvet Ovation F165ww, 15 x Chauvet Coldash Par Q18, 5x Chauvet Rogue R1 spot, 4x Chauvet Rogue R2 wash, 3 x Chauvet Ovation C640 fc.
Lysbord: Chamsys MagicQ Pro

Strøm: 2x 32 amp, 5x 63 amp tilgjengelig fra snorloft i 2. etasje, utlegg fra 2. etasje SR. 3x 32 amp tilgjengelig med utlegg fra 2. etasje SL

Mikserposisjon: På topp bak amfi når ute
Scenetrekk: 16 trekk med manuell sveiv fra snorloft; 5 lystrekk med maksvekt 300 kg. 11 bein-/fritrekk med maskvekt 125 kg.
Svart bakteppe med fast oppheng, tautrekk for åpning/lukking
Svart forteppe med fast oppheng, tautrekk for åpning/lukking

Tekniske spesfikasjoner Solheimstua klubbscene

Kapasitet: 60 personer sittende, 100 personer stående.
Mål scene: 3 meter dyp, 6,5 meter bred
Lyd og lys:
Coda lydanlegg hengt fra grid med subber på gulvet. Allen & Heath SQ5 som mikser.
Enkel lysgrid med LED-fresneller og LED parcans RGB, Chamsys QuickQ20 som lysbord.
16 stk utlegg for lyd på scene med multi til teknisk rom. TIlkoblingspunkt Cat6 ved mikserposisjon.

For mer informasjon eller forespørsel om leie til konserter, forestillinger o.l. kontakt oss på e-post.