Om Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er en møteplass og arena for frivillig arbeid. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid med organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige. Sentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et godt og levende lokalmiljø. Alle som ønsker kontakt er velkommen uansett alder, kjønn og etnisk tilhørighet. De frivillige hjelperne har taushetsplikt.

Her kan du lese vedtektene til Gjerdrum frivilligsentral, vedtatt av kommunestyret 18. mai 2016.
Vedtekter Gjerdrum Frivilligsentral