Kulturhuset

Bemanning/kontakt
Kulturhuset har kun én ansatt, og på grunn av dette er det ikke alltid man kommer gjennom på telefonen, selv i telefontid.
Vi anbefaler å sende en e-post på kulturhuset@gjerdrum.kommune.no. Du kan regne med svar innen 1-2 virkedager.

Utleie
All bestilling må skje gjennom utleiesidene våre. Kulturhuset tar ikke imot bestillinger på telefon eller e-post.

Drop-in
Hver tirsdag og torsdag fra kl 14 til 15 tilbyr Kulturhuset drop-in i Vestbystua. Der kan man blant annet få hjelp til å bestille lokale.

Fredrik Hognerud Træland

Driftsansvarlig og produsent Gjerdrum Kulturhus