BARNEHAGEBARN + HØYTLESING + KORKER = SANT

28. november 2023

Hver høst arrangerer Gjerdrum bibliotek det vi kaller Lesekorken. Vi inviterer barnehagene i bygda til å være med på en konkurranse om hvem som kan lese flest bøker i løpet av fire uker. Men hvordan måler man det? Jo, for hver bok som blir lest, putter barna en kork på en plastboks. Når de fire ukene er gått, samler biblioteket inn boksene, og begynner å telle korker.

Lesekorken1

I høst deltok 6 barnehager, noen med flere avdelinger. Til sammen var det 164 barn og 778 korker.
I forhold til i fjor var det en økning både på antallet barn og høytleste bøker, og det er vi veldig fornøyd med.

Det kommer til å bli delt ut to bokpakker som førstepremie: en til de som har flest korker, og en til de som har flest korker per barn.
Alle avdelingene kommer selvfølgelig til å få diplom for en godt gjennomført Lesekork.

Så en stor takk til barna og de voksne som var med på årets Lesekorken!