Workshop 22.mars kl 18-20

13. mars 2023

ALLE skal ha mulighet til å delta på et fritidstilbud i Gjerdrum. Sammen kan vi få til mer moro! Fritidstjenesten ønsker lag og foreninger velkommen til workshop på Kulturhuset.

Plakat med bilde av ungdom som lager grafitti. Kantet med grafiske elementer og teksten "ALLE MED i Gjerdrum, workshop 22.mars klokken 18-20" Kommunevåpen til høyre i bildet.

Kom på workshop med andre frivillige og ildsjeler i Gjerdrum hvor du får tips til søknadsskriving og samarbeid. Vi kan få til mer når vi deler idéer, planlegger og søker midler i fellesskap!

  • Lær å skrive søknad.
  • Finn ulike tilskuddsordninger.
  • Gi innspill til kulturfrivillighet.

Påmelding til: Camilla.neegaard.haugo@gjerdrum.kommune.no