Kulturhuset

Bok og kaffe - Gratisarrangement

23. mars 2023 (12.00-13.00)
Gjerdrum Bibliotek
Plakat til Bok og kaffe - Gratisarrangement

Tidligere biblioteksjef i Ullensaker Eli Wilhelmsen kommer på besøk med tips til gode leseopplevelser.

Gratisarrangement