Kulturhuset

ALLE MED i Gjerdrum

24. august 2022

Jobber du med et fritidstilbud for barn og unge i Gjerdrum? Da er dette eventet for deg!
Fokuset for ALLE MED prosjektet er dialog og samhandling for realisering av Fritidserklæringen.
Første samlende event blir workshop for lag og foreninger og kommunale virksomheter, torsdag 22.september 2022 kl 18-20 på Kulturhuset.

Alle med kuttet workshop 22.sept kl 18 201

Over hele landet merker fritidstilbud at pandemien har dempet påmeldingslyst og engasjement, og utenforskap og fattigdom er også rammefaktorer som spiller inn. Kan kommunen og lag og foreninger sammen legge til rette for at ALLE barn og unge skal kunne delta på et fritidstilbud i Gjerdrum?

ALLE MED koordinator Camilla Haugo og leder for fritidstjenesten Christiane Lier Dahl legger til rette for dialog og samarbeid omkring rekruttering og inkludering, samt gir dere tips og verktøy i arbeidet videre.

Påmelding til workshop innen 29.august til: camilla.neegaard.haugo@gjerdrum.kommune.no